دستمال مرطوب بهداشتی بانوان

//دستمال مرطوب بهداشتی بانوان
دستمال مرطوب بهداشتی بانوان2017-11-05T20:45:18+00:00

در دو نوع حساس و روزانه  – متناسب با pH طبیعی ناحیه ژنیتال

Praben Free

بدون پارابن

Soap Free

بدون صابون

Alcohol Free

بدون الکل

SLS Free

بدون اس ال اس

دستمال مرطوب بهداشتی بانوان

Feminine Intimate Wet Wipe

فوم پاک کننده بانوان

Feminine Intimate Foam