چرا بسیاری از مادران از پد سینه استفاده می‌کنند؟

چرا بسیاری از مادران از پد سینه استفاده می‌کنند؟

در دوران فراگیر شدن فرهنگ‌های مختلف مرتبط با مراقبت از نوزادان و کودکان، ابزارهایی مانند پد سینه به عنوان یکی از وسایل مربوط به مراقبت از کودکان و راحتی مادران به شهرت رسیده‌اند. استفاده از پد سینه، که یکی از وسایل مهم در مراقبت از نوزادان است، دلایل گوناگونی دارد که در این مقاله به […]